vrijdag 22 mei 2020

"En je zingt niet!"

Eenieder, die wel eens een strip van Asterix gelezen heeft, kent de bard Assurancetourix, wiens muzikale expressie niet door iedereen werd gewaardeerd.
Hij kreeg dan ook vaak te horen: "En je zingt niet!"
Regelmatig werd de bard het zingen onmogelijk gemaakt.
Door het coronavirus zijn alle koren in Nederland in maart stilgelegd. Zo ook het project "England, my England" van "Projecta Musica", waar Ada en ik in mee zongen.
Toen vonden we het jammer, hoewel begrijpelijk. Achteraf bleek het een "blessing in disguise". Dat beseften we helemaal, toen we een uitgebreid artikel lazen in Trouw van Peter van Lint onder de titel "Die ene Passion die wel doorging, met rampzalige gevolgen."
Van de 130 leden van het Amsterdams Gemengd Koor werden er 102 ziek. Het Covid-19-virus sloeg onverbiddelijk toe. Een 78-jarig koorlid overleed, net als 3 partners van koorleden. Ook dirigent Paul Valk en leden van de Holland Orkest Combinatie werden door het coronavirus geveld.
Toeval? Beslist niet. Diverse koren hebben te maken gehad met een uitbraak van het coronavirus. Een vriend van me was 3 weken lang geveld door dit virus, degene die naast hem stond op zijn koor belandde met coronaklachten een kleine maand op de intensive care in het ziekenhuis.
Hoewel ik beslist geen viroloog ben, zijn er wel een aantal factoren, die een rol spelen. Als koorleden zit en sta je vaak vlak naast elkaar. De anderhalve meter afstand was tot op heden een illusie. Verder oefen je altijd binnen, dus met een gelijkmatige temperatuur, waarbij virusdeeltjes zich langer kunnen handhaven buiten het lichaam.
Verder gebruiken zangers en zangeressen hun volledige longinhoud. Daar wordt ook op getraind. Als duursporter maak ik ook dankbaar gebruik van deze ademhalingstechniek. Maar dit terzijde.
Virusdelen worden bij het zingen dus dieper de longen ingezogen of komen ook met grotere kracht het lichaam juist uit. Voeg daarbij de gemiddelde leeftijd van de meeste koren: 60-plus domineert. Kortom, je hebt degenen, die vatbaar zijn voor Covid-19 bij elkaar.
Voorlopig is het devies dus: "En je zingt niet!"
Wel wil ik even terugkeren naar Paul Valk. Hij is ook een korte periode dirigent geweest van de Leidse Koorprojecten. Vaste dirigent Wim de Ru werd ziek, terwijl we druk aan het repeteren waren voor "Die Schöpfung" van Joseph Haydn.
Net als Wim de Ru wond de gastdirigent het koor met humor om zijn vinger. Een klein voorbeeld. Paul Valk wilde bij een bepaalde passage, dat we niet meteen hard inzetten, maar ingetogen beginnen, daarna wat harder en tenslotte voluit.
Daartoe bracht hij Herman Finkers in stelling: "Prijs de Heer, 7,50,  prijs de Heer, 9 gulden, 12,50.  13,60, ja, wij prijzen hem steeds meer!"
Daarna ging die passage altijd goed!
Naast het zangplezier zullen we de komende tijd ook deze dirigentenhumor moeten missen. En niet alleen wij. Ook op scholen zal de komende tijd niet veel gezongen gaan worden.
Helaas geldt de komende tijd in Nederland: "En je zingt niet!"

Geen opmerkingen: