woensdag 16 november 2022

Naijver in Alphen

Eén van de strips van Lucky Luke heeft de welluidende titel "Naijver in Painfull Gulch" gekregen.

Naijver is een ouderwets woord voor jaloezie. Dit woord schoot me te binnen, toen ik dit krantenartikel onder ogen kreeg.

Klik op de foto om deze te vergroten tot leesbare proporties.
Helemaal uit de lucht komt dit niet gevallen. In mei had Omroep West er al een item aan gewijd.

Het meest bijzondere is het moment, dat de mobiele 400-meterbaan geopend moet gaan worden: oktober 2023. Inderdaad, het moment, waarop IJshal "De Vliet" de deuren opent voor het publiek!
Dat is geen toeval. Alphen aan den Rijn en dan met name Nieuw Elan heeft zijn uiterste best gedaan om te voorkomen, dat in Leiden een 333-meterbaan zou komen te liggen op een kilometer of 7 van de gemeentegrens van Alphen.

Als Alphen destijds met 7 ton over de brug was gekomen, dan werd er nu aan de Vliet een 333-meterbaan gebouwd. Nu heeft het college van Burgemeester en Wethouders in Alphen aan den Rijn een miljoen over voor een mobiele 400-meterbaan zoals in Rotterdam.

Desondanks gaat dit mogelijk door en worden volgend jaar op zo'n 10 kilometer afstand van elkaar 2 kunstijsbanen geopend, die met elkaar moeten gaan concurreren om de schaatsers aan zich te binden. 
Leiden is energiezuinig, hetgeen van de mobiele ijsbaan helaas niet te zeggen is.

Een energiebesparing van 50 tot 60 procent klink mooi, maar dat betekent ook, dat een kleine helft niet wordt bespaard. Veel vaste kunstijsbanen hebben vanwege de hoge energiekosten de grootst mogelijke moeite om het hoofd boven water te houden. Voor 6 tot 8 ijsbanen dreigt sluiting!
En op zo'n moment komt het gemeentebestuur van Alphen met een mobiele ijsbaan op de proppen.

Naijver doet vreemde dingen met mensen....

Geen opmerkingen: