vrijdag 14 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: geen woorden maar daden


Net als bij de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen wil ik over het behoud van kunstijs in Leiden een soort kieswijzer samenstellen, waar u uw voordeel mee kunt doen, als u als Leidse schaatser uw stem uit mag brengen in onze mooie Sleutelstad.

Ik geef de standpunten van de in de Leidse gemeenteraad vertegenwoordigde partijen weer in de volgorde van grootte bij de verkiezingen in 2010. Hierbij heb ik de partijen de volgende vragen voorgelegd:
1. Heeft u iets in uw verkiezingsprogramma staan over het behoud van kunstijs in Leiden in het algemeen of IJshal Leiden in het bijzonder?
2. Zo ja, wilt u mij de desbetreffende tekst doormailen?
Het stemgedrag van de partijen in de Leidse gemeenteraad van december 2012 betreffende de subsidie voor de renovatie van de IJshal aan de Vondellaan zal ik ook in de kieswijzer opnemen.

D66 10 zetels
Het in stand houden van alle faciliteiten vergt de komende jaren een enorme financiële impuls. De discussie over Zwembad de Vliet is gaande maar er liggen al langer vraagstukken over de ijshal, de Vijf Meihal en de 3 Octoberhal.
In het verleden is niet altijd nagedacht over onderhoud en vervanging op termijn en deze twee aspecten zullen nu dan ook meegenomen moeten worden.
Stemgedrag: 8 D66-raadsleden stemden voor het behoud van de Leidse IJshal aan de Vondellaan, 2 D66-raadsleden stemden tegen.
PvdA 6 zetels
De ijsbaan wordt genoemd in het verkiezingsprogramma van de PvdA Leiden.
In het hoofdstuk Sport (p.23) staat dat we de ijsbaan willen renoveren.
Afgelopen zondag brachten een aantal kandidaten een bezoek aan de ijsbaan aan de Vondellaan. Een verslagje van dit bezoek staat op onze website

Stemgedrag: De PvdA-fractie stemde unaniem voor het behoud van de IJshal.
Sterker nog: Fractievoorzitter Henny Keereweer was samen met VVD-raadslid Juliëtte Gilissen de initiatiefnemer voor de redding van onze kunstijsbaan.
VVD 6 zetels
De VVD heeft niets specifieks opgenomen over de ijshal in haar programma. Niet dat we de ijshal niet willen steunen, het gaat hier echter om een hal in particulier bezit en niet van de gemeente en dus zien wij niet direct mogelijkheden om renovatie "af te dwingen". Waar mogelijk denken wij uiteraard graag mee voor een goede oplossing.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende te heb geïnformeerd.
Aldus het mailtje van Juliëtte Gilissen, samen met PvdA-fractievoorzitter Henny Keereweer initiatiefneemster voor de redding van de IJshal.
Stemgedrag: De VVD-fractie stemde unaniem voor het behoud van de IJshal.
SP 4 zetels
IJsbaan moet blijven
De SP vindt dat Leiden een goede kunstijsbaan moet hebben, liefst 400 meter, met in elk geval ook ruimte voor ijshockey en shorttrack. De SP heeft eerder de Leidse IJshal gered van de ondergang met een extra subsidie. Maar er is nog steeds geen zicht op een goede permanente oplossing. Dat de ijsbaan niet van de gemeente is maar van een ondernemer maakt die zaak niet makkelijker.
Stemgedrag: De SP-fractie stemde unaniem voor het behoud van de IJshal.
Nog voor de commissievergadering begon, had de SP zich bij beide initiatiefnemers aangemeld als mede-initiatiefnemer.
CDA 4 zetels
Over behoud kunstijs in ons vk-programma: op pagina 23 staat dat wij willen dat de ijsbaan behouden blijft.
Letterlijk: "Zwembad de Vliet en de IJshal moeten behouden blijven."
CDA Leiden hecht enorm veel waarde aan sport en vindt dat daarbij ook een ijsbaan hoort. CDA steunt o.a. ook schoolsport en vindt dat verenigingen meer ruimte moeten krijgen om hun eigen accommodatie te onderhouden.
Stemgedrag: De CDA-fractie stemde unaniem voor het behoud van de IJshal.
Tijdens de commissievergadering sloot het CDA zich bij de initiatiefnemers aan.
GroenLinks 4 zetels
Veel mensen maken gebruik van de IJshal. Om die toekomstbestendig te maken draagt de gemeente bij aan de renovatie, mits dat gebeurt op duurzame wijze.
Stemgedrag: De GroenLinks-fractie stemde unaniem voor het behoud van de IJshal.
Tijdens de commissievergadering schaarde de GroenLinks-fractie, met bovengenoemd voorbehoud, achter de initiatiefnemers.
Met die duurzaamheidseis is op zich niks mis mee. De IJshal is immers zelf ook gebaat bij zo laag mogelijke energiekosten.
Stadspartij Leiden Ontzet 2 zetels
In het verkiezingsprogramma wordt de IJshal niet genoemd.
Stemgedrag: De Stadspartij Leiden Ontzet-fractie stemde unaniem voor het behoud van de IJshal.
Ook de fractie van de Stadspartij Leiden Ontzet sloot zich tijdens de commissievergadering aan bij de initiatiefnemers.
Leefbaar Leiden 1 zetel
In het verkiezingsprogramma wordt de IJshal niet genoemd.
Stemgedrag: De Leefbaar Leiden-fractie stemde unaniem voor het behoud van de IJshal.
ChristenUnie 1 zetel
"Omdat er meer is dan werk vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er ruimte is voor sport en ontspanning. Amateursport is een goede manier om mensen van verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen. Bovendien is sporten gezond; het helpt bij het bestrijden van overgewicht, ook onder Leidse jeugd een groeiend probleem. Volgens de ChristenUnie verdient amateursport daarom gemeentelijke steun. De ChristenUnie ziet het niet als taak van de gemeente om belastinggeld te steken in topsport. De ChristenUnie draagt de schaatssport een warm hart toe. Er is (nog) geen geld voor een nieuwe schaatshal. De ChristenUnie kiest daarom voor het verbeteren van de huidige schaatsbaan."
Stemgedrag: De ChristenUnie-fractie stemde unaniem voor het behoud van de IJshal.
Ook de ChristenUnie-fractie sloot zich tijdens de commissievergadering aan bij de initiatiefnemers.
Partij voor de Dieren 1 zetel
Er wordt met geen woord gerept over de IJshal.
Stemgedrag: De Partij voor de Dieren stemde als enige partij unaniem tegen het behoud van de IJshal.

Uiteraard kunt u zelf uw keuze maken. Als schaatsliefhebber kunt u de woorden en de daden van de partijen omtrent het behoud van kunstijs hier eenvoudig beoordelen.
Gelukkig zijn er in Leiden aardig wat Partijen voor de IJsbaan.

Geen opmerkingen: