donderdag 6 maart 2014

Kortjakje

Het is te merken, dat het schaatsseizoen op zijn laatste benen loopt. Het was vrij rustig in de Leidse IJshal. Voor een deel is dit te verklaren uit het mooie voorjaarsweer, waardoor diverse "Krasse knarren" de racefiets prefereerden boven de klapschaatsen.
De opkomst was vanmorgen ongeveer even groot als afgelopen dinsdag. Maar het meest verrassende daarbij was, dat er slechts 1 schaatser was, die op beide ochtenden onder mijn leiding de piramide kwam schaatsen. De rest van de groep bestond uit "nieuwkomers". Kennelijk houdt bijna niemand het vol om 2 keer in de week met mij te trainen. Ik zal dit gegeven bij de evaluatie van dit schaatsseizoen meenemen.
Het schaatsen ging trouwens erg lekker. Het ijs was hard en spiegelglad. We reden dus lekker door. Ik nam slechts 1 keer de kop: bij de serie van 25 rondjes. Met het oog op de winterbiatlon van 16 maart reed ik in een strak tempo de 5 kilometer. Met de vorm zit het wel goed.
Met wiens vorm het niet goed zit, is Wim van Huis. Na zijn vakantie in Egypte is hij niet meer in de IJshal verschenen, omdat hij last had van zijn rug. Als coördinator van de "Krasse knarren" heb ik gezocht naar de oorzaak hiervan.
Ik ben een tweetal oorzaken op het spoor gekomen. In Egypte is hij, op zoek naar nieuwe trainingsvormen, helemaal in de ban geraakt van het buikdansen.

Op zijn leeftijd is het echter onverstandig om hier nog mee te beginnen!
Daarnaast heb ik uit betrouwbare bron vernomen, dat Wim de afgelopen weken druk aan het oefenen is geweest met deze plateauzolen.

Dit allemaal met het oog op het optreden van "The Shoes" op 9 maart in "De Gewoonste Zaak" in Lisse.

Trouwens wel tegenstrijdig. Je noemt je zaal "De Gewoonste Zaak" en je haalt Wim van Huis in huis....
Wie bij dit optreden aanwezig wil zijn: volgens mij is het nog niet uitverkocht. Komt dat zien: Wim van Huis, geïnspireerd door "The Tubes", op plateauzolen.

Als schaatser krijg ik er echter wel een dubbel gevoel bij: je door de week afmelden bij het schaatsen, maar dan wel op het toneel verschijnen op zondag.

Het kan aan mij liggen, maar ik moet daarbij toch steeds denken aan "Kortjakje".

Geen opmerkingen: