zaterdag 20 februari 2021

De ijsmeester van De Horsten

Het was een gewone zaterdag in februari, ook al was het voor de tijd van het jaar erg warm.

Het is met deze temperaturen nauwelijks voorstelbaar, dat we een week geleden nog op de Kagerplassen konden schaatsen.

De voorspellingen van 2 weken geleden voorspelden voor vandaag geen plus 16 graden, maar juist min 16 graden Celsius.

Van mij had het gemogen.
Na met mijn vrouw vanmorgen op de zaterdagmarkt bij molen "De Valk" en bij "De Helianth" boodschappen gedaan te hebben, fietste ik om kwart over 12 naar de volkstuin, waar ik met Ada lunchte. 
Daarna fietste ik door naar station Voorschoten, waar ik had afgesproken met Hans Boers, die ik vorige week was misgereden op de Kagerplassen.

Hij had zijn schaatsen meegenomen. Ze waren bot geworden van het natuurijs. Ik ga ze komende week voor Hans slijpen.
Via de Velostrada liepen we naar de Horstlaan, waar we de achteringang van "De Horsten" namen. Het was op deze vroege lentedag druk met wandelaars, maar er was voldoende ruimte om elkaar op anderhalve meter te passeren. 
Op één van die paden liepen we langs een sloot, waar nog aardig dik ijs op lag. Juist op dat moment kwam er een appje binnen van Willem-Alexander van Buren. Hij vroeg me of ik als erkend natuurijsspecialist wilde testen, of het ijs nog betrouwbaar was.

Als gewoon sterveling moet je heel wat doen om een koninklijke onderscheiding te krijgen, dus hier vielen pluspunten te verdienen. Even later kon ik mijn bevindingen aan W.-A. van Buren melden:
Majesteit,

Na empirisch onderzoek verricht te hebben op de brede sloot in Koninklijk landgoed "De Horsten", luidt mijn conclusie, dat het ijs in een dusdanige toestand verkeert, dat ik er toe neig om een negatief advies uit te brengen. Het schijnt mij toe, dat deze ijsvloer niet sterk genoeg oogt om U en de Uwen te kunnen dragen.

Met de meeste hoogachting,
Uw dienstwillige dienaar,
de ijsmeester van "De Horsten".

Nu zult u zich natuurlijk afvragen, hoe je aan zo'n gewichtige functie in van het Koninklijk huis kunt komen. Welnu, ik ga niet uit de school klappen. Dat wordt niet op prijs gesteld. Het enige, dat ik hierover kwijt wil, is dat ik advies heb gevraagd aan de stalmeester.

De ijsmeester van "De Horsten" raadt u aan om hetzelfde te doen!

Geen opmerkingen: