maandag 10 januari 2022

Nieuwe ronde, nieuwe kansen


Dat de sport bij kabinet Rutte III niet hoog in het vaandel stond, dat hebben we tijdens de nu bijna 2 jaar durende goed kunnen merken. De binnensporten en de teamsporten kregen het zwaar te verduren. 


Zo leeg als de Leidse IJshal was bij het millimeter voor millimeter leggen van de ijsvloer, zo stil is het ook in de normaal drukste periode van het jaar. Voor het tweede jaar op rij!

Van het vandaag vervangen kabinet hoefde de sportwereld het niet te hebben. De kabinetsleden draafden alleen op voor de topsport, waarbij een enkeling een scheve schaats reed.

Ik heb het coalitieakkoord nageplozen op hetgeen er over sport vermeld wordt. In "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" wordt sport tweemaal vermeld.

Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is.

p.20

Gezondheidszorg

We stimuleren sport en bewegen in het kader van het bevorderen van de gezondheid. Bij de sportvereniging begint een gezond leven. Daarom helpen we sportverenigingen om straks klaar te staan Nederlanders weer aan het sporten te krijgen.

p.33

Als simpele schaatstrainer heb ik een simpele vraag aan de leden van kabinet Rutte IV: "Hoe valt het stimuleren en bewegen in het kader van het bevorderen van de volksgezondheid met het nog steeds gesloten houden van de binnensportaccommodaties?"
Waarom is sport nog steeds niet als "essentieel" verklaard, terwijl er een Kamermeerderheid het kabinet hiertoe had opgeroepen? Bij de vorige sportlockdowns zijn de sportscholen en sportverenigingen 1 miljoen leden kwijtgeraakt!

Dan hebben we het over het ledenaantal van de KNVB!

Aan het regeerakkoord hebben we wat dat aangaat niet zo veel. Hopelijk gaat de nieuwe minister van Volksgezondheid de onlogische maatregel om binnensporten tegen te werken, terwijl het juist overgewicht tegengaat.

Maar Ernst Kuipers gaf als directeur van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam het goede voorbeeld door de interne fitnessruimte voor het zorgpersoneel open te houden. 
Een voorbeeld dat navolging verdient! Maar dan voor alle sporters.
Morgen biedt NOC-NSF een 300.000 keer ondertekende petitie aan om sport essentieel te verklaren. Met een nieuw kabinet is het nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als het het kabinet ernst is met het dichten van de kloof tussen politiek en burgers, dan is hier een kans voor open doel.

Geen opmerkingen: