zondag 29 januari 2017

Aan tafel bij Ruud

In het Maredijkhuis aan de Maredijk werd vanmiddag de maandelijkse sessie van "Aan tafel bij Ruud" opgenomen.

Onder leiding van Ruud Binnendijk vond een tafelgesprek plaats over Duurzaamheid. De tafelgasten waren een abusievelijk als "Jan van Benthem" aangekondigde energiedeskundige en Paul Dirkse, wethouder van Sport, Onderwijs en Duurzaamheid van de gemeente Leiden.
Voor de pauze ging het over duurzaamheid in het algemeen. De meest voordelige manier van duurzame energie is nog steeds energiebesparing middels isolatie. Duurzame energie opwekken middels zonnepanelen komt pas op de derde plaats.
Verbazingwekkend is, dat er nog steeds geen cent belasting zit op kerosine, waardoor deze vervuilende vorm van vervoer voordelig wordt ten opzichte van andere transportmiddelen. Scheepvaart is trouwens de meest vervuilende vorm van transport: één cruiseschip is net zo vervuilend als een stad als Leiden!

Na de pauze kwam het échte onderwerp ter sprake: de nieuwbouw van IJshal "De Vliet".

Met Hermien Ravensbergen en Arthur van Winsen vertegenwoordigde ik de schaatssport. Uiteraard bleef Paul Dirkse bij zijn foute keuze voor de topsporthal. Nadat hij 10 minuten hierover aan het woord geweest was, kon Arthur hem een paar vragen stellen, waarna ik dit voorbeeld volgde.
Bij zijn antwoorden zaten enkele verrassende: zo ontkende de wethouder, dat er in juli een besluit genomen was over de nieuwbouw aan de Voorschoterweg. Dat zou pas in december gebeuren. Dit heb ik op 6 juli genoteerd als conclusie van de gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2016: "Zoals uit de vergadering van de commissie voor Onderwijs & Samenleving bleek, was de overgrote meerderheid van de gemeenteraad voor de komst van in ieder geval een 250-meterbaan en als de omliggende gemeenten meebetalen een 333-meterbaan."

Verder gaf de wethouder toe, dat de 4 miljoen euro nog steeds gereserveerd staan voor de ijsbaan. Geen onbelangrijk gegeven. In december wilde hij dit immers zonder meer overhevelen naar de basketbalhal.
Bij de topsporthal hanteert de wethouder 2000 stoeltjes toch wel als minimum. En daar hangt natuurlijk een behoorlijk prijskaartje aan.
Op het gegeven, dat de meest logische keuze, die je als wethouder van Duurzaamheid kunt maken, het gelijktijdig bouwen van het zwembad en de ijsbaan in verband met de warmtekrachtkoppeling, kwam een wollig verhaal, dat er omheen draaide.

Ook het interview van Paul Dirkse in het Leidsch Dagblad, waarin hij aangaf, dat regionale schaatsers minder welkom zijn dan Leidse, herhaalde deze wethouder.

Wel gaf de wethouder aan, dat het de gemeenteraad is, die uiteindelijk beslist. Daar moeten we onze hoop maar op baseren. Van deze door de lobby van Zorg & Zekerheid volledig ingepakte wethouder Dirkse hebben de schaatsers in Leiden en omgeving niet veel te verwachten. Bij hem gaan stoeltjes voor sporters.

Geen opmerkingen: