zondag 13 september 2015

IJshal "De Vliet"?

Afgelopen donderdag vergaderde de Leidse gemeenteraad over zwembad "De Vliet" en een onderzoek naar de mogelijkheid om daar nieuwbouw te plegen voor de Leidse IJshal.
In het Leidsch Dagblad stond het volgende door Loman Leefmans geschreven artikel te lezen:
"De bouw van een nieuw overdekt zwembad bij De Vliet is een forse stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad heeft het zogeheten kaderbesluit goedgekeurd. Toch is de weg naar het nieuw complex nog bepaald niet obstakelvrij. Want waar de nieuwe zwemaccommodatie precies moet komen, daar wordt toch nog een nieuw onderzoek naar gestart. "Dat als het goed is het totale proces niet vertraagd", aldus sportwethouder Frank de Wit (D66).
Het nieuwe combibad achter de Voorschoterweg moet aan het eind van dit decennium het Vijf Meibad vervangen. Het complex moet plaats bieden aan waterpoloƫrs, wedstrijd-, les- en recreatiezwemmers. Het geheel wordt geraamd op 14,4 miljoen euro. Dat bedrag is en blijft voor enkele raadsleden een probleem. "Geld uitgeven dat we niet hebben, dan kans wat ons betreft gewoon niet", meent Mart Keunig van de ChristenUnie.
In die opvatting staat hij vrijwel alleen. Over de exacte locatie van het toekomstige zwembad lopen de meningen in de Leidse politiek wel sterk uiteen. Dat de huidige ligweide van het openluchtbad niet verloren mag gaan, daar is iedereen het over eens. Maar een deel van de raad wil dat het nieuwe complex ongeveer bij de huidige ingang van De Vliet komt te liggen, anderen kijken naar het ernaast gelegen veld van voetbalclub GHC als mogelijke plek. Daar kan eventueel later ook nog een nieuwe ijshal komen. Margreet van Wijk van de VVD maakt de discussie nog ingewikkelder. "Mocht het voetbalveld vrijkomen dan moet daar hockey of tennis voor in de plaats komen. Daar heeft Leiden momenteel meer behoefte aan dan een nieuwe ijshal."
Volgens De Wit ligt nu het gevaar op de loer dat de realisatie van een nieuw combibad wordt "verknoopt" aan allerlei andere Leidse sportproblemen zoals de ijshal en hockey- en tennisvelden. De Wit wil in ieder geval dat het nieuwe bad nabij de bestaande ingang van De Vliet komt. Ook al moeten daar dan bomen verdwijnen en is het zeker niet uitgesloten dat buurtbewoners tegen deze keuze gaan ageren. De Wit heeft ook veel steun voor die keuze, maar hij gaat toch de wens van SP, PvdA en GroenLinks vervullen om nog eens te onderzoeken of het overdekte zwemcomplex ergens anders kan komen, op of rond het bestaande openluchtbad. Eind dit jaar komt daar uitsluitsel over."

Al met al zijn we nog steeds in "de race". Dus wie weet is er in 2020 een 250- of 333-meterbaan in Leiden. Nu heeft elk voordeel zijn nadeel: de 1000 rondjes van Leiden gaan dan wel erg zwaar worden....

Geen opmerkingen: