donderdag 30 januari 2020

Appingedam

Door een vraag van een klant was ik op het bestaan van Berlikum gekomen als mogelijk twaalfde Friese stad. De Berltsumer striid laat zien, dat de meningen hierover nogal uiteen lopen.
Praktisch gezien zal het voor de schaatsers niet zoveel uitmaken. Berlikum ligt gewoon aan de route, dus er hoeft niet voor omgereden te worden.
Bij vragen over de Friese cultuur maak ik graag gebruik van de kennis van trainingsmaten Wierd Wagenmakers en Bauke Dooper. Wierd wees me er op, dat er hoe dan ook een twaalfde stad in Fryslân geweest is: Appingedam.
Toen ik vorige week voor de tweede keer van een andere lener een vraag gehad had over Berlikum, had ik met de meest recente vraagsteller in de bibliotheek van Valkenburg afgesproken. Ik printte wat uit over Berltsum en kaartte ook Appingedam aan.
Op Wikipedia stond inderdaad te lezen, dat Appingedam ooit een Friese stad is geweest. Het was vroeger de hoofdstad van Fivelingo, van oorsprong een Friese gouw.
De Friezen zullen het jammer vinden, dat Appingedam geen Friese stad meer is, maar de meeste schaatsers zullen er niet rouwig om zijn. De Elfstedentocht is 200 kilometer lang. Een enkele reis Dokkum-Appingedam is 65 kilometer. Dat betekent, dat een dergelijke Twaalfstedentocht of zelfs Dertienstedentocht 330 kilometer lang zou worden. Het begrip "Hel van het Noorden" zou een heel andere dimensie krijgen....


Geen opmerkingen: