woensdag 8 januari 2020

Een goede start

Iedere schaatser weet, dat een goede start bij de 500 meter van cruciaal belang is.
Bij de gemeente Leiden hebben ze dat ook begrepen. Na de valse start bij de aanbesteding van Zwembad en IJshal "De Vliet" in de zomer van 2019, opent wethouder Paul Dirkse van Sport in het nieuwe decennium ijzersterk.
Dinsdagavond 14 januari 2020 staat "Aanbesteding en kaders Combibad- IJshal" als punt 8 op de agenda van de Raadscommissie voor Onderwijs en Samenleving. Dit zal rond kwart voor 10 aan de orde komen.
Klik hier voor de brief, waarin aangegeven wordt, dat een gedeelte van het proces van aanbesteding vertrouwelijk zal worden behandeld, omdat openbaarheid ertoe kan leiden, dat de onderhandelingsruimte van de gemeente Leiden er onder kan lijden. En dat willen we natuurlijk niet.
De plaats van de commissievergadering voor Onderwijs en Samenleving is niet, zoals gebruikelijk, in het Stadhuis van Leiden, maar in het nieuwe Stadskantoor in Level pal achter het Centraal Station.
Ik ga er nog achteraan om te vragen, of het zinvol is, dat schaatsers naar deze commissievergadering komen gezien de vertrouwelijkheid. Maar voor het college van Burgemeester en Wethouders heeft het startschot geklonken en hebben zij in 2020 een goede start gemaakt.

Naschrift:
Ik citeer een deel uit een mailtje, dat ik van een goed ingewijde ontving: "Ik denk dat het weinig zin heeft om daar naar toe te gaan. Het is grotendeels vertrouwelijk vanwege allerlei financiĆ«le cijfers, die daar aan de orde komen. Men wil niet dat de markt deze cijfers ook kennen, gezien de toekomstige aanbestedingen."

Geen opmerkingen: