donderdag 28 oktober 2021

Om hoog te bouwen moet men laag beginnen

Lange, lange tijd leek er niets te gebeuren op het voormalige voetbalveld van de inmiddels opgeheven club GHC. Ruim 2 maanden geleden werd begonnen aan de voorbereidende grondwerkzaamheden op de plek, waar het gecombineerde Zwembad en IJshal "De Vliet" gaat verrijzen. 

Aanvankelijk ging het schoorvoetend.

Een week later waren de contouren van de meest energiezuinige kunstijsbaan van Nederland al duidelijk zichtbaar.


Begin oktober verscheen er groter transportmateriaal en kreeg het terrein meer reliëf.


Verrassend was het begin van de heiwerkzaamheden een week later.

Zo kon men alvast in alle rust oefenen met het heien voor het slaan van de eerste paal op vrijdag 5 november. Vorige week vrijdag waren de grondwerkzaamheden weer wat verder gevorderd.


Om hoog te bouwen moet men laag beginnen!

Maar net als bij schaatsen dient dit uiteraard wel veilig te gebeuren!

Geen opmerkingen: