zaterdag 29 april 2023

Bassenrepetitie

Vandaag was de laatste reguliere repetitie van "Projecta Musica" voor de uitvoering van "England my England" op zaterdag 13 mei.

Vanmiddag zouden het koor om 2 uur beginnen, Voor de bassen was er echter een extra repetitie.

Zij werden al om 1 uur verwacht. Voor mij betekende dat, dat ik wat vroeger dan gebruikelijk de boodschappen zou doen bij "De Helianth" en brood klaarmaakte, dat ik in de pauze na de bassenrepetitie en de reguliere repetitie opat.

Met name "I was glad" van Henry Purcell en "Rejoice the Lamb" van Benjamin Britten werden vrijwel helemaal doorgezongen. En dat was geen overbodige luxe, want met slechts 7 bassen moeten we wel trefzeker durven zingen.

Na de bassenrepetitie kregen we het grootste compliment van dirigent Wim de Ru: "Ik hoor de bassen boven het koor uitkomen."
Er was echter één maar: "Er staat pp boven, Daar moet zachtjes gezongen worden...."

Geen opmerkingen: