vrijdag 10 januari 2014

Proeflessers

Deze week kreeg ik een mailtje van de ledenadministratie van de IJVL, dat er vandaag 2 kinderen als proeflessers op zouden komen draven. Vanmorgen kwam er nog een mailtje overheen: er zou nog een kind komen voor een proefles.
In werkelijkheid kwam het dubbele aantal om half 6 naar de Leidse IJshal voor de eerste schaatsles van 2014. Mijn groep werd zodoende meer dan verdubbeld!
Denk nu niet, dat de kinderen van voren af aan moesten beginnen. Verre van dat. De meesten hadden op schaatsles gezeten bij de buitenschoolse sport. Het niveau ging er dus niet op achteruit.
Zoals gebruikelijk maakte ik er een speelse les van met clownsstappen, de zijwaartse afzet, diverse valoefeningen, en het laten zien door middel van het afklikken van de kluunschaatsen, dat de ijzers niet helemaal recht zijn, maar een ronging hebben. Dit laatste kondigde ik aan met de woorden: "Ik moet jullie een geheim verklappen, dat de kinderen van de andere groepen niet mogen weten...."

Ik heb zo'n vaag vermoeden, dat de kinderen van Joost Wösten en Hans Post, die in de buurt stonden, er nog het meest van opgestoken hebben. Als je iets niet mag weten....
De eerste schaatsles van het nieuwe jaar werd besloten met tweelingtikkertje, waarbij de proeflessers volop meededen.

Geen opmerkingen: