vrijdag 14 november 2014

Startrecht

Vanmorgen werd ik aangenaam verrast door de aankondiging, dat er om 10 uur een persconferentie van de Elfstedenvereniging gehouden zou worden. Daar er met de huidige temperaturen nog nergens ook maar iets van ijsvorming te bekennen was, moest het een bijzondere mededeling zijn.
Ik ging dus snel naar de site van de Koninklijke Vereniging "De Friesche Elf Steden", waar deze kop te lezen was: "Vereniging de Friesche Elf Steden onderzoekt mogelijkheid om alle leden te laten starten bij Elfstedentocht".
Mijn dag was dus op slag ongelofelijk goed. Alle 30.000 leden mogen vanaf het seizoen 2015-2016 starten.

Op de site van de NOS was een uur later dit te lezen: "Elfstedentocht wordt voor alle leden".
Alle leden van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elfsteden mogen vanaf het seizoen 2015/2016 meedoen aan de Elfstedentocht. Het bestuur van de vereniging gaat de Algemene Ledenvergadering het voorstel doen om de huidige limiet aan het aantal deelnemers op te heffen.
De vereniging heeft 30.000 leden, maar volgens het huidige beleid wordt bijna de helft uitgeloot als er een tocht wordt gehouden. Aan de laatste Elfstedentocht, in 1997, deden 16.000 schaatsers mee.
Verenigingsvoorzitter Wieling zei op een persconferentie dat leden al jaren vragen om uitbreiding. Volgens hem is nu gebleken dat daartegen geen praktische en logistieke bezwaren zijn. De bedoeling is dat alle 30.000 leden worden uitgenodigd. De verwachting is dat 24.000 mensen zich daadwerkelijk inschrijven.
Vergelijkbare schaatstoertochten hebben uitgewezen dat een ijsdikte van 15 centimeter prima standhoudt bij tienduizenden deelnemers, zei Wieling. Bovendien moeten logistieke problemen verleden tijd zijn als er een nieuwe ijshal in Leeuwarden komt waar de schaatsers zich inschrijven. Het huidige inschrijfpunt is op de vliegbasis Leeuwarden, vanwaar de schaatsers met pendelbussen naar de start worden gebracht.

Wieling noemde Sneek het grootste knelpunt voor het grotere aantal schaatsers, maar daar is een oplossing voor gevonden. Besloten is om de route in Sneek te splitsen, waardoor de helft door de oude stad rijdt en de helft door de oostzijde.
De leden van de vereniging moeten zich nog buigen over het voorstel, maar Wieling verwacht dat dat geen problemen oplevert. De stemming is op 20 december.

Na 23 jaar lotend lid te zijn geweest, langer dan de tijd tussen de Elfstedentochten van 1963 en 1985 met in de eerste jaren met een kans van 1 op 7, werd het de laatste jaren wat overzichtelijker: het ene jaar mocht de helft van de lotende leden meedoen, het jaar erop de andere helft. Er was dus enig geduld nodig.

Daar ik volgens schema dit jaar tot de gelukkigen behoor betekent dit, dat ik vanaf nu de rest van mijn leven deel mag nemen aan de Tocht der Tochten dankzij dit permanente startrecht. Dit houdt tevens in, dat ik nooit meer "de dag ervoor" de 200 kilometer in Fryslân ga rijden.

Geen opmerkingen: