donderdag 29 december 2016

Op de valreep

Op de valreep levert 2016 voor schaatsers toch nog iets op: de eerste ijsdag van 2016 is een feit.

De voorwaarde daarvoor is dat de temperatuur de hele dag in De Bilt onder het vriespunt blijft. Het kwik kwam er vandaag niet hoger dan -0,8 graad. De laatste dag met temperaturen het hele etmaal onder nul was 23 januari 2015. Gemiddeld zijn er acht ijsdagen per jaar, met drie ijsdagen in januari. Aan het begin van dit jaar, op 18 januari, haalde De Bilt net geen ijsdag, doordat de maximale temperatuur toen 0,0 graad was.
Het tekent de armoede van de afgelopen jaren. Zoals één zwaluw nog geen zomer maakt, zo maakt één ijsdag nog geen winter, maar het kan wel de aanzet er toe zijn. Wie weet wat voor moois er in 2017 voor ons in het verschiet ligt.

Maar nog belangrijker is, dat op de valreep op Sleutelstad.nl dit bericht verscheen: Sportwoordvoerder Van der Luit bijt zich vast in Leids ijs.
D66-raadslid Aad van der Luit heeft een serie van 15 aanvullende vragen over de Leidse sportaccommodaties gesteld aan sportwethouder Paul Dirkse. Doel: duidelijkheid verkrijgen over het geld voor een nieuwe ijshal. De vasthoudendheid die hij aan de dag legt om te voorkomen dat de plannen voor een nieuwe schaatshal voor jaren in de prullenbak verdwijnen betekent wel wat. Zijn partij is met 12 zetels in de Leidse raad goed voor bijna een derde van de 39 stemmen. Een meerderheid van 20 zetels voor welk voorstel dan ook is daarom nooit heel ver weg.

Van der Luit wil onder meer gedetailleerd weten of er geld dat eerder door de Leidse raad werd gereserveerd voor de realisatie van een nieuw zwembad, een nieuwe ijshal en een nieuwe topsporthal is gebruikt voor andere (sport)bestemmingen en andersom of er ook ander geld voor de sport wordt gebruikt. Voor een deel is dat zo, want Leiden combineert onderwijs- en sportgeld de afgelopen jaren vaker om nieuwe hallen te bouwen die overdag dienen als gymzaal en buiten schooltijd door verenigingen gebruikt kunnen worden.
Van der Luit probeert met zijn vragen een helder overzicht te krijgen over de verschillende opties die er momenteel voorliggen voor de schaatshal in Leiden. Indien de nieuwe hal er niet komt, moet de bestaande aan de Vondellaan jaren langer open blijven. Dat kost veel geld, maar hoeveel precies is nog onduidelijk. Die duidelijkheid wil het D66-raadslid nu van de eigen wethouder krijgen. Ook van gereserveerd geld voor allerlei klein en dagelijks onderhoud aan sportvoorzieningen, een ton per jaar, wil Van der Luit weten hoeveel er nog vrij besteedbaar is.
Omdat niet alleen de installaties van de verouderde schaatshal aan vervanging toe zijn, maar ook de veiligheid op de baan regelmatig ter discussie wordt gesteld, wil de D66-er ook weten hoelang die hal naar het oordeel van het college nog open kan blijven. Met name uit het oogpunt van veiligheid en onder welke voorwaarden dat dan zou zijn. Lees: welke kosten zijn daarmee gemoeid.
Naast geld dat direct met de schaatshal te maken heeft, wil Van der Luit ook veel meer duidelijkheid rond de kosten van de nieuw te bouwen sporthal aan de Boshuizerlaan. Pas begin deze maand werd duidelijk dat de gemeende zich daar miljoenen had verrekend door geen kosten mee te rekenen voor sloop van de bestaande gebouwen en het bouwrijp maken van het terrein. Ook de uitkoop van Sauna Vijf Mei was in eerdere berekeningen niet meegenomen.
Tenslotte stoort Van der Luit zich ook een een stukje openheid dat het college in zijn ogen onterecht wel heeft gegeven. Door openlijk mededelingen te doen over een mogelijke kostenoverschrijving van 1,5 miljoen voor de bouw van het nieuwe zwembad, denkt Van der Luit dat dat zomaar prijsopdrijvend kan werken. Marktpartijen lezen de brieven van de wethouder immers ook. Van der Luit hoopt ook hier dat een deel van het geld niet nodig zal zijn en dus voor de schaatshal kan worden aangewend.
Los van bovenstaande zaken waarbij mogelijk geld vrijgemaakt kan worden om alsnog in de schaatshal te steken, denkt Van der Luit dat de gemeente de kosten voor een nieuwe hal sowieso wel kan dragen. Die nieuwe schaatshal wordt namelijk niet door de gemeente zelf gebouwd, maar door de Stichting Schaatshal Leiden. De gemeente staat garant voor de kosten. Zo’n 15 miljoen voor een 333-meterbaan. De risicoreservering die daarbij hoort, bedraagt 10% van dat bedrag. Van der Luit denkt dat Leiden die 1,5 miljoen euro best kan vrijmaken binnen de gemeentelijke concernreserve.
Tenslotte bevreemdt het de sportwoordvoerder van D66 Leiden dat het college in de berekeningen geen bedragen heeft ingevuld voor allerlei aanvullende inkomstenbronnen die de jaarlijkse lasten van zwembad en schaatshal moeten dekken.
Het gaat daarbij om synergievoordelen bij de inzet van personeel, opbrengsten voor gemeente bij het wijzigen van de bestemming van de locatie Vondellaan waar nu nog de oude schaatshal staat, bijdrages van de provincie en de Leidse buurgemeenten, het toevoegen van commerciële functies en inkomsten uit zonnepanelen op het dak van de ijsbaan en uit energie-uitwisseling met zwembad. Tenslotte zouden er ook nog allerlei subsidiepotjes zijn waar Leiden uit kan putten.

Als Aad van der Luit standvastig blijft, dan gaat het tij ten gunste van de schaatsers keren. Of om het met een nog toepasselijkere beeldspraak te zeggen: vanaf Dokkum krijgen we de wind in de rug!

Op de valreep een bericht, dat de komende jaren tot iets moois kan leiden in Leiden....

Geen opmerkingen: