vrijdag 9 december 2016

Streep door nieuwe Leidse ijsbaan


De bouw van een nieuwe Leidse ijsbaan is voor onbetaalde tijd uitgesteld. Dat heeft sportwethouder Paul Dirkse (D66) bekendgemaakt.
In Leiden zijn diverse sportaccommodaties aan vernieuwing of vervanging toe. Het gaat onder meer om het Vijf Meibad, de Vijf Meihal en de ijsbaan aan de Vondellaan. Nieuwe prognoses wijzen echter uit dat de vervangende complexen miljoenen duurder worden dan aanvankelijk geraamd.
Daarom stelt Dirkse voor om wél door te gaan met een nieuw zwembad bij De Vliet en een nieuwe sportcentrum bij de Vijf Meilaan, maar niet met een nieuw schaatscentrum. En het geld dat voor de ijsbaan was gereserveerd, wordt gebruikt voor de andere twee.

Daar gaan we weer. De schaatsers kunnen weer van voren af aan beginnen, terwijl de gemeenteraad van Leiden op 7 juli jongstleden UNANIEM besloten heeft, dat de bouw van IJshal "De Vliet" door zou gaan.
Nu wordt dit unanieme besluit terzijde geschoven en gaat de bouw van zwembad "De Vliet" wel door, terwijl de warmtekrachtkoppeling van de ijsbaan er (nog) niet is. Het was immers de bedoeling, dat het zwemwater verwarmd zou gaan worden met de warmte, die vrijkomt bij de koeling van het ijs.
Vooralsnog is er sprake van uitstel, maar het gezegde "Van uitstel komt afstel" komt wel akelig dichtbij. De Ton Menken IJsbaan bestaat nu 40 jaar en volgens mij wordt het risico, dat de koelmachines het begeven, met ieder jaar levensduur groter. En dan staan de schaatsers uit Leiden en deze schaatsgekke regio met lege handen.

De afgelopen maanden heb ik me vaak moeten verdedigen tegen schaatsers, die niet geloofden, dat IJshal "De Vliet" door zou gaan. Zij geloofden niet, dat de politiek de nieuwbouw door zou laten gaan.
Ik had er alle vertrouwen in: "De 250-meterbaan gaat sowieso door. Het kan een 333-meterbaan worden als de omliggende gemeenten meebetalen. Het besluit is, tamelijk uniek, unaniem genomen door de Leidse gemeenteraad."
Tot mijn grote spijt moet ik bekennen, dat de zwartkijkers gelijk hadden. Tenzij de Leidse gemeenteraadsleden de wethouder op het matje roepen.
Hoe zou het toch komen, dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de politiek?

Geen opmerkingen: