dinsdag 7 augustus 2018

"Je hebt een te lage bloeddruk!"

Na vorig getobd te hebben met een soms veel te hoge bloeddruk, kon ik niet bevroeden, dat ik ooit nog eens van de dokter te horen zou krijgen: "Je hebt een te lage bloeddruk!"
Toch was dat vanmorgen het geval, toen ik bij de huisarts mijn maandelijkse bloeddrukmeting onderging. De bloeddruk was 118 om 70.
Daar is de fietsvakantie in Duitsland debet aan. Iedere dag een kleine 100 kilometer fietsen met 30 graden of meer zorgt ervoor, dat je veel zweet. Zo wordt er veel zout afgevoerd.
De laagst gemeten bloeddruk bij mij was voor de huisarts aanleiding, om de bloeddrukmeting terug te schroeven van eens per maand naar 2 keer per jaar.
Ik ben er blij mee. De juiste medicatie, zoutarm eten en de discipline hebben om dat vol te houden in combinatie met veel duursport hebben ervoor gezorgd, dat de bloeddruk ongeveer 2 keer zo laag was als bij de piek in maart 2017. Toen is 238 om 130 gemeten en moest ik naar de afdeling spoedeisende hulp van het LUMC.
De dichter Gerbrand Adriaenszoon Bredero wist het al: "'t Kan verkeren!"

Geen opmerkingen: