zaterdag 25 augustus 2018

De Vogezen

Deze week stonden de Vogezen in het middelpunt van de belangstelling, doordat Jos B., de vermoedelijke moordenaar van Nikky Verstappen, daar mogelijk is ondergedoken. 
Als bushcrafter kan hij zodoende jarenlang uit beeld blijven van justitie. 
Doordat hij de Vogezen op zijn duimpje kent is de kans daarop redelijk groot. Er van uit gaande, dat hij in dit berggebied blijft natuurlijk.
Samen met mijn vrouw heb ik vorig jaar in de Vogezen gefietst en gewandeld, net als 5 jaar geleden.
Me dunkt, dat er voldoende verstopplekken zijn voor iemand, die onzichtbaar wil blijven. Want dit zijn nog de begaanbare gebieden van de Vogezen. Net als overal in Frankrijk zijn er in de Vogezen plekken genoeg, waar je in dit prachtige natuurgebied de hele dag rond kunt lopen zonder iemand tegen te komen.
Dat is precies, wat Jos B. zoekt, maar eerlijk gezegd denk ik, dat hij zich elders in Frankrijk of de buurlanden ophoudt. Iemand, die 20 jaar de dans weet te ontspringen, is doortrapt genoeg om te weten, dat in de Vogezen flink naar hem gezocht gaat worden.

Naschrift:
Jos B. is gelukkig toch nog snel gepakt in Spanje.

Geen opmerkingen: