vrijdag 23 september 2022

Overijsselse Merentocht

In februari 1996 werd de Elfstedentocht op het laatste moment afgelast. Voor veel schaatsers was dit een dusdanige teleurstelling, dat in dat najaar de Overijsselse Merentocht in het leven werd geroepen als tegenhanger voor de 200-kilometertocht in Fryslân.

Daar ik in die tijd lotend lid was van de Vereniging "De Friesche Elf Steden" met toendertijd een kans van 1 op 7 om ingeloot te worden, werd ik terstond lid.
Het kostte een tientje per jaar, maar  daarmee had je wel het recht om ieder jaar, dat de tocht door de Wieden en de Weerribben georganiseerd werd, te mogen starten.
Ruim een week na de Elfstedentocht van 1997 leek het al te gaan gebeuren, maar invallende dooi gooide op de valreep roet in het eten.

Maar de klimaatopwarming deed haar werk. In de 25 jaar, die volgde, konden we af en toe in de Kop van Overijssel schaatsen vanuit Giethoorn en Blokzijl.


Schaatsen in dit prachtige natuurgebied is genieten met volle teugen.
Terwijl in februari 2012 de Elfstedentocht op het laatste moment niet doorging, daar bleef het in de Kop van Overijssel verdacht stil....

Een veeg teken.
Zo maakte EenVandaag een item hierover onder de kop: "De Overijsselse Merentocht, een soort Elfstedentocht die nog nooit is verreden".
Vandaag kregen de leden een mailtje van de Overijsselse Merentocht, waaruit bleek, dat het woordje "nog" in bovenstaande titel geschrapt kan worden. 
Het hoofdbestuur van de OMT heeft op 8 september 2022 in absolute meerderheid besloten om de Stichting Overijsselse Meren Tocht na 25 jaar te ontbinden.
Eén zinsnede wil ik speciaal onder uw aandacht brengen: 
Daar kwam deze zomer het bericht nog bij dat voor het houden van de tocht een Natuurvergunning nodig is, waarvoor het (jaarlijks) nodig is aan te tonen dat het evenement geen toename van stikstof geeft. Iets wat het bestuur van de OMT niet zelf kan uitvoeren, maar uitbesteed moet worden aan een professioneel bedrijf. Een extra stevige onkostenpost. Een Natuurvergunning omdat de OMT bijna volledig door de Natura 2000 gebieden Weerribben-Wieden en Zwarte Water gaat.

Als natuurliefhebber en natuurijsschaatser vraag ik me vertwijfeld af: "Zijn we in Nederland helemaal gek geworden?"
Schaatsen doe je op bevroren water, dat weer smelt als het dooit. Meer is het niet, meer wordt het niet.

Dankzij onze doorgedraaide bureaucratie kan ik naar mijn 25 jaar lang trouw betaalde contributie fluiten naar de kans om ooit de Overijsselse Merentocht te kunnen schaatsen....

Geen opmerkingen: