donderdag 1 december 2022

De Rijmpiet op schaatsen

Het wonder is zowaar een keer geschied,
de koudste plek lag vannacht in ons gebied.

Op klomphoogte vroor het nog wat meer.
Voor de winterharde Piet wel fijn, dit weer.

De Rijmpiet kreeg een twinkeling in zijn ogen
en is toen vlug naar de Leidse IJshal getogen.
Daar had hij de ijzers onder zijn voeten gebonden
en reed hij met de "Krasse knarren" alle ronden.
Door zijn nachtdienst op vele Leidse daken
kon de Rijmpiet eerst niet in zijn slag geraken,
maar hij was na afloop van de training tevree,
want hij reed toch mooi alle 125 ronden mee.
Aansluitend ging hij naar de kantine met de anderen,
die aan zijn schrijfsels geen letter konden veranderen.
Want dat is hetgeen de Rijmpiet kan bekoren:
je moet niet bewegen als je wordt geschoren!

Beste Frans,

Sint-Nicolaas komt jaarlijks uit het zuiden gevaren,
soms over een rustige zee, soms over woelige baren.
Waar jij naar toe wilt gaan is het hoge noorden,
met de “It giet oan!” als onze favoriete woorden.

Zelf heb je hem al een drietal keren gereden,
die zware toertocht langs de FrieseElf Steden.
Sinds vorig jaar ben je lid van de financiële commissie,
volgens deze bisschop is dat de hoogst haalbare functie,
die je als niet-Fries kunt bereiken bij de vereniging.
Voortaan ben je aanwezig bij elke ledenvergadering,
waarbij het getal Elf voortaan centraal zal staan.
Om te zorgen dat het je altijd soepel af zal gaan,
krijg je hierbij van de Sint een opdracht
en als je deze naar behoren hebt volbracht
kun je met een gerust hart naar Fryslân toe.
Welnu, bij deze opdracht wordt je niet moe.
Je taak is deze letter te verdelen in Elf stukken,
dat moet jou als rekenmeester toch wel lukken!
Ga aan de slag en kom,
neem de proef op de som!

Deel maar uit en geniet,
Sinterklaas en zijn Piet 

Beste Krasse knarren,

Dit was een jaar, dat jullie niet snel vergeten,
liet zijn trouwe Piet aan zijn bisschop weten.
Allereerst was daar oprichter Ton Kamerling,
die in maart voorgoed van ons allen heenging.

Een maand later bleek de hemel nog niet vol
en verloren we plots de gezellige Aad van Tol.
Ineens was het gedaan met de mooie verhalen,
die Aad voor ons in het plat Haags ging vertalen.
Na verloop van tijd was ons allen wel gebleken,
dat niemand zo goed "Loosduinen" uit kon spreken.
Het is een stuk stiller en saaier zonder onze Aad,
die nu daarboven vast in prachtig Haags praat.
Na de zomerstop pakten we de draad weer op
en toen lag iemand op het harde ijs met zijn kop.
De ambulance kwam razendsnel naar de ijsbaan
waar een drietal verplegers vlug aan de slag gaan
om de bewusteloze man van het ijs af te halen
en hem dan op de brancard zonder enig dralen
naar het ziekenhuis om de hoek te transporteren
en hem vervolgens een paar keer te gaan opereren.
Kortom, het was voor jullie een heel raar jaar,
deel nu deze chocoladeletter maar met elkaar.
Jullie weten dat gedeelde smart halve smart is,
geniet met elkaar van wat nu nog een letter is.

Sint-Nicolaas
en Pieterbaas

Geen opmerkingen: