zondag 5 november 2023

Molen- en Merentocht

In het Leidsch Dagblad van 4 november stond een dreigend artikel over de Molen- en Merentocht.
(Klik op de afbeelding om de tekst leefbaar te maken)

In mijn jeugdjaren was er gemiddeld om de 2 of 3 jaar een Molentocht, zoals deze mooie schaatstocht over de Kagerplassen, de Does, de Wijde Aa en de verbindende sloten in de volksmond wordt genoemd. Kom daar heden ten dage eens om!

Kortom, door de klimaatopwarming is de kans op een officiële Molen- en Merentocht veel kleiner geworden. En die kleine kans erop dreigt door bureaucraten helemaal teniet gedaan te worden!
Maar ja, regels zijn regels en de protocollen moeten tot de laatste punt en komma nageleefd te worden door de vrijwilligers, die zich inzetten voor het algemeen belang.
In de coronatijd had je soms tegenstrijdige of onbegrijpelijke regels. De Leidse IJshal was op last van de overheid gesloten. Je mocht daar niet met een paar mensen schaatsen op de 200-meterbaan aan de Vondellaan, maar je mocht wel met zijn drieën in een auto naar De Uithof rijden om daar te gaan schaatsen. Een vriend van me omschreef het eens treffend: "Je hebt regels en je hebt gezond verstaand!"
Juist dat ontbreken van gezond verstand en het strikt naleven van bureaucratische regels veroorzaken een groeiende kloof tussen burgers en overheid. Het niet verlenen van een vergunning voor 5 jaar aan de organisatie van de Molen- en Merentocht, waardoor deze populairste georganiseerde schaatstocht in de Leidse regio definitief tot het verleden zou behoren, is hier een schoolvoorbeeld van.

Want beste bureaucraten, de schaatsers komen toch wel op het parcours van de Molen- en Merentocht af.

Met jullie  regelzucht bereiken jullie precies het tegendeel, van wat jullie willen bereiken. Dan is iedere regulering weg. In dit geval voorgoed.

Geen opmerkingen: