vrijdag 25 oktober 2019

Gele hesjes en boerenprotest

Onze kleinzoon had vannacht bij ons gelogeerd. Zodoende stapte ik wat later dan gebruikelijk op de fiets naar de Leidse IJshal, waar ik mijn geblokte rood-groen-gele hesje bij binnenkomst vlak bij de trap al zag hangen. Daar hoefde ik dus niet naar te gaan zoeken.
Ik was ten diepste ontroerd door deze edelmoedige geste van mijn schaatsmaten. Zij hadden ongevraagd mijn hesje gewassen en keurig gestreken en het vanmorgen in alle vroegte vol trots op een klerenhanger vlak bij de trap tentoongesteld. 
Zeg nu zelf, welke andere schaatser krijgt zo'n groots onthaal?
Nieuwjaar wordt in de Residentie altijd gevierd met enorme vreugdevuren, maar het warme welkom, dat mij vandaag bereid werd, dat mocht er ook zijn.
Daar er in ons mooie Nederland geen volgzamer type te vinden is als de schrijver van dit blogstukje, paste ik in navolging van onze minister-president de schaatsles enigszins aan. Ik veranderde het thema spoorslags in "de boerderij". Door het boerenprotest een zeer actueel thema.
De eerste oefening betrof het rijden op de tractor. Dit landbouwwerktuig wordt ook wel trekker genoemd. De tweede oefening lag dus voor de hand: het voorste kind was de trekker en trok een ander kind voort.
Zo volgden diverse oefeningen, die op soms onnavolgbare wijze werden gekoppeld aan de boerderij. Aan het slot van de slottraining van de Herfstvakantie, die gemiddeld 64 kinderen per dag naar de Vondellaan lokte, gingen we koeien melken. Ik kan u verzekeren, dat zo'n krukje niet hoog was.
Daarna mochten de kinderen met een juk twee emmers melk naar de overzijde van de baan brengen op hun schaatsen. Aansluitend waagden wij ons aan de edele kunst van het kaasmaken. Kortom, het thema "de boerderij" werd door mij zorgvuldig uitgemolken.

Het verzoek om een Europese subsidie voor dit project is reeds onderweg naar Brussel, ondersteund door enthousiaste kinderen.

Geen opmerkingen: