dinsdag 22 oktober 2019

"Jij bent een clown!"

U kunt het geloven of niet, maar vanmorgen werd ik tijdens de training in de Leidse IJshal door een van de kinderen bejegend met de woorden: "Jij bent een clown!"
Er dat terwijl ik altijd uiterst serieus ben, zoals uit bovenstaand filmpje wel blijkt. Het was helaas wel een stuk rustiger. Er waren vanmorgen 46 kinderen op de instuiflessen afgekomen.
Samen met Jacob Vredenborg hadden we 6 kinderen op ons deel op de binnenbaan. De verdeling was ietwat onevenredig, daar er een kind bij was met een visuele beperking. Daar dit kind individuele aandacht nodig had, had ik de overige 5 om de beginselen van het schaatsen bij te brengen. Daar er 2 kinderen waren, die gisteren ook schaatsles van me hadden gekregen, borduurde ik daar op voort.
Vandaag kwamen de slalom, het remmen en de start aan bod, terwijl het vallen en het langer doorglijden eveneens weer op het programma stonden.
Na afloop van de les was er een jongen, die zei, dat hij niet wist of hij door wilde gaan.
"Kom maar even mee naar de buitenbaan", zei ik.
Daar kreeg hij nog een klein kwartier bijles van me. Hij glom van trots, toen hij zag, dat de snelheidsmeter soms 18 kilometer per uur  haalde. Hij kon meer, dan hij dacht.
Mij verbaasde dat niet. Op de binnenbaan moet je al weer afremmen als je net op gang kwam. Nu kon hij doorrijden. Zo had ik met een korte bijles iemand gewonnen voor de schaatssport.
Dat is althans mijn bescheiden mening.

Geen opmerkingen: