maandag 8 augustus 2022

Weerstand

Afgelopen week kreeg ik van een vriend, die op jaarbasis anderhalf keer zoveel fietst als ik, via de mail het een en ander toegestuurd. Allereerst een foto van de bouw van IJshal "De Vliet".

Vanmiddag fietste ik erlangs, maar er was, net als afgelopen weken, geen sprake van enige bouwactiviteit. Het is bouwvakvakantie en dat zal deze week ook het geval zijn.
Daarnaast kreeg ik een paar links naar artikelen over weerstand. En dan met name de weerstand, die je ervaart bij fietsen in de wind.
De eerste is van de hand van Erwin van de Sande en heeft als titel: "Het geheim van hard fietsen". Hij behandelt 3 soorten weerstand: luchtweerstand, rolweerstand en mechanische weerstand. De eerste wordt, terecht, als belangrijkste genoemd.

Bij schaatscursussen heb ik geleerd, dat met iedere kilometer sneller de luchtweerstand kwadratisch toeneemt, dus als je 1 kilometer per uur rijdt is de luchtweerstand 1, bij 2 kilometer 2, bij 3 kilometer 4, bij 4 kilometer 8 enzovoorts. De luchtweerstand gaat met iedere kilometer verhoging dus met steeds grotere sprongen omhoog.

Het tweede artikel gaat over de snelheid, die je bij een gelijke inspanning kunt ontwikkelen bij meewind en bij tegenwind. Het is een artikel van de Fietsersbond en heeft als titel "Snelheid 5 verschillende type fietsen vergeleken".

Ook dit is een informatief artikel, waarbij de verschillen tussen de verschillende soorten fietsen bij mee- en tegenwind toch opmerkelijk grote verschillen vertonen.

Geen opmerkingen: