maandag 9 oktober 2023

Trainerscursus

Vrijdagavond was er een scholingsavond voor de trainers van de Schaatsschool. Derhalve fietste ik naar IJshal De Vliet, waar we eerst theorie kregen van Willem Jan Molleman, de voorzitter van de Nederlandse Schaats Trainers Vereniging.

Met prikkelende vragen wist hij diverse heilige huisjes over de schaatstechniek omver te werpen. 

Veel technische details, waarvan je dacht, dat die vanzelfsprekend waren, bleken heel wat minder vanzelfsprekend dan altijd gedacht. Nu is dat in het "echte leven" trouwens ook zo, maar daar we op deze vrijdagavond voor het schaatsen gekomen waren, beperkten we ons daartoe.

Na anderhalf uur kritisch bevragen van onze techniek werd het tijd om op de 250-meterbaan het geleerde in de praktijk te brengen. Ook dit ging onder de kritische blik van Willem Jan Molleman.
De nieuwe baan is veel breder, er is veel meer ruimte, maar de veiligheid op het ijs was een belangrijk aandachtspunt. Om beurten kregen de trainers van de Schaatsschool een opdracht om deze met de groep van 20 uit te voeren. Opbouwende kritiek volgde steevast.
Dit stramien ging door tot Wiemer Sjoerdsma kwam melden, dat het 10 uur was. Ook de ijsmeester was scherp!

Geen opmerkingen: