zondag 26 juni 2022

Roerdomp

We hadden vandaag een rustige dag, waarbij ik op een tweetal bijzondere natuurverschijnselen ben gestuit.
De eerste was aan het eind van de ochtend, toen ik met mijn vrouw naar de Leidse binnenstad fietste. Ter hoogte van "Ter Wadding" was het fietspad volledig geblokkeerd. Er was een boom op gevallen.

Het zag er net zo uit als na Eunice. De gevallen boom was om de hoek van de boom op deze foto.

Nu had ik een maand na de storm een unheimisch gevoel, toen mijn oog op de betreffende boom viel. Ik vond deze te veel naar het fietspad overhellen.

Maar langzamerhand verdween dit onheilspellende voorgevoel. Dat deze boom een risico zou vormen bij stormen, leek mij logisch, maar vandaag was het gewoon rustig zomerweer.

Toen we terugkwamen uit de mooie Leidse binnenstad, had de brandweer het fietspad vrijgemaakt door deze in stukken te zagen.

Het gevaar van de desbetreffende boom is geweken.

's Middags fietste ik vanaf de volkstuin naar huis langs het Valkenburgse meer. Uit de rietkragen vloog een grote bruingele vogel op, die een combinatie leek van een reiger en een aalscholver. Gezien de plek vermoedde ik, dat het een roerdomp was. 

Thuisgekomen zocht ik het op de computer op. Het bleek inderdaad de roerdomp te zijn.

Voor het eerst van mijn leven had ik deze goed gecamoufleerde moerasvogel gezien.

Geen opmerkingen: