zaterdag 30 januari 2016

Een verzopen winter

Als deze winter zich ergens door kenmerkt, dan is het vooral door de tweedeling in het land. Dat is goed te zien zien op dit kaartje met de neerslagtotalen in Nederland.

Het zuidwesten is kletsnat geweest, het noordoosten relatief droog. Dat klopt ook wel. In Oost-Groningen hebben ze 2 weken echte winter gehad, wij mochten er heel eventjes aan ruiken.

Met 2 van de 3 maanden van de meteorologische winter achter de rug, staat 2015-2016 behoorlijk afgetekend op de eerste plaats als het gaat om de twijfelachtige eer van "de zachtste winter". Het gemiddelde tot nu toe is 7,2 graden, waarmee de superzachte winter van 2006-2007 bleekjes afsteekt.

Tenzij februari uit een ander vaatje gaat tappen, en daar ziet het de eerste 10 dagen niet naar uit, wordt deze verlengde herfst de warmste ooit. De enige kans ligt dus in de tweede helft van februari en gezien de kracht, die de zon dan al heeft, zal het van transportkou moeten komen.

Een ander staatje betreft de datumrecords vanaf 1901.

Hierbij zijn alle datumrecords na de temperatuursprong van 1988 geel gemaakt. Hierbij valt op, dat er met name in de wintermaanden sprake is van een tsunami aan data met warmterecords. Vergelijk dat eens met het aantal datumrecords van mei tot half oktober.
Hé, opvallend, de temperatuursprong heeft vooral in de wintermaanden plaatsgevonden. Kennelijk is er iets veranderd in de stromingspatronen, waardoor we in de periode met de R in de maand, met september als opvallende uitzondering, veel en veel vaker dan vroeger met wind uit het zuidwesten tot westen te maken hebben.
En daar de wind maar uit 1 richting kan komen, betekent dat dat de noorden- noordoosten- en oostenwind, de windrichtingen die kou brengen, veel vaker ontbreken. Zo ook deze winter tot nu toe. En zo zitten we voor de verandering weer eens met een verzopen winter.

Geen opmerkingen: