maandag 31 oktober 2016

Levensverwachting

Het was een onaangenaam ontwaken, toen ik vanmorgen de radio aanzette. Het eerste item in het nieuws was, dat in 2022 de AOW-leeftijd weer eens omhoog gaat. Na eerst ruim 30 jaar betaald te hebben voor de VUT, verdween deze rond 2004 onder Balkenende II uit het zicht. Voor iedereen, die na 31 december 1949 was geboren, verdween de vervroegde uittreding, ooit ingesteld om ruimte te maken voor de jeugd tijdens de massale jeugdwerkloosheid in de jaren '80.
"Maar", bezwoer de premier ons destijds: "Dat geld krijg je erbij als je 65 wordt."

Nou, dat hebben we gewerkt! Terwijl de werkloosheid als gevolg van de graaicultuur bij de banken fors opliep, kwam men op het illumineuze idee om de de AOW stapsgewijs met 2 jaar te verhogen. Jaargang 1954 was de eerste, die te maken krijgt met de volledige verhoging.
Maar vanaf jaargang 1955 gaat de AOW-leeftijd nog verder omhoog, telkenmale met een stap van 3 maanden.
De stijging is het gevolg van de nieuwste ramingen van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De extra verhoging geldt voor alle Nederlanders die na 31 december 1954 geboren zijn.
In 2012 heeft een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met een automatische koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting van mensen. Hoe ouder we worden, hoe langer we moeten werken. De vuistregel is dat ouderen gemiddeld achttien jaar AOW ontvangen.
Als de politiek consequent is, dan neemt ze die vuistregel echt als uitgangspunt. De levensverwachting van mannen en vrouwen bij geboorte neemt toe naar 79,5 jaar respectievelijk 83,1 jaar. En van belang voor de oudedagsvoorziening: de resterende levensverwachting van 65-jarige mannen en vrouwen neemt in 2012 toe naar 18,1 jaar respectievelijk 21,1 jaar.
Indien de levensverwachting ECHT als uitgangspunt genomen wordt, dan mogen mannen 3 jaar eerder van de AOW gaan genieten dan de vrouwen!

Maar vermoedelijk zal de politiek deze gelegaliseerde vorm van discriminatie van mannen, die duidelijk aantoonbaar minder gebruik kunnen maken van de AOW, met de mantel der liefde bedekken.

Geen opmerkingen: