woensdag 9 januari 2019

In het zicht van de haven

Vanmorgen pakte het Leidsch Dagblad groot uit met het openingsartikel op de voorpagina over het aftreden van het bestuur van de Leidse IJshal.
Jarenlang heb ik met bewondering gekeken naar de niet aflatende inzet van het bestuur voor in eerste instantie het behoud van een kunstijsbaan in Leiden en later voor de aanleg van een 333-meterbaan. Met Jos Arts en Willem van Vliet als boegbeeld volhardde het bestuur tegen de stroom in. Hoeveel uren deze vrijwilligers de afgelopen 7 jaar hierin gestopt hebben, is niet meer na te gaan, maar het waren complete werkweken. En dan toch nog stranden in het zicht van de haven....
Zoals een goed sportman betaamt hebben de bestuursleden geknokt tot de laatste seconde. Telkens als je dacht, dat het spel gespeeld was, zagen ze toch weer een mogelijkheid om de 333-meterbaan, de meest duurzame kunstijsbaan,  alsnog te realiseren.
Dat ze zich tot het uiterste ingespannen hebben, is terecht. Deze kans komt slechts eens in de 30 tot 40 jaar voor. Bij een huis kun je meestal nog een stukje aanbouwen, bij een ijsbaan ligt dat toch wat ingewikkelder.
Jos en Willem hebben de afgelopen jaren een dermate grote dossierkennis opgebouwd, dat er niemand is, die hen op korte termijn kan vervangen. Zo er al gegadigden te vinden zijn, die hen kunnen en willen opvolgen. De komende jaren een bouwproces begeleiden is niet voor iedereen weggelegd.
Wie meer achtergrondinformatie wil, kijk naar bovenstaande video en lees en luister verder op de site van Unity en van Sleutelstad.
Nu wil het toeval, dat op dezelfde dag de Alphense sportwethouder Gert-Jan Schotanus in het Leidsch Dagblad aangeeft, geen cent in de schaatssport te willen stoppen. Eerlijk gezegd had ik van deze Nieuw Elan-wethouder niet anders verwacht. Zijn sabotage bleek dermate effectief, dat het bestuur van de Leidse IJshal alleen de lopende zaken af wil handelen.
Willen we uitzicht houden op een 333-meterbaan, dan is op donderdagavond  10 januari de laatste kans. De commissie voor Sport van de Gemeenteraad van Leiden komt om 8 uur 's avonds bijeen  in het Stadhuis om met wethouder Paul Dirkse en elkaar te praten over de 250- of 333-meterbaan.
Laat zien, dat jullie achter het bestuur van de Leidse IJshal staan en kom massaal op. Jos Arts en Willem van Vliet hebben zeeën van tijd in ONZE ijsbaan gestopt. Nu kunnen we iets terugdoen door zelf één avondje op te offeren.
Voorkom, dat ze kopje onder gaan in het zicht van de haven!

Geen opmerkingen: