vrijdag 11 december 2020

Kerstvakantie

 
Ook dit jaar worden er in de Kerstvakantie weer schaatslessen voor kinderen gegeven in de Leidse IJshal. Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag na staan er iedere doordeweekse dag na trainers klaar om de kinderen in te wijden in de edele schaatssport. Wat dat aangaat is alles hetzelfde als in andere jaren.

Toch zijn er een paar wijzigingen doordat de coronamaatregelen de normale gang van zaken op hun kop hebben gezet.

De eerste is, dat de begintijd van de schaatslessen is verschoven van 9.00 naar 10.00 uur. Praktisch om te weten. Maar ingrijpender is, dat behoudens trainers en vrijwilligers alles in goede banen te leiden, andere volwassenen niet welkom zijn tijdens de schaatslessen. Het maximumaantal van 30 volwassenen wordt anders overschreden en daar we op dit moment al blij mogen zijn dat we überhaupt kunnen schaatsen, willen we dit voorrecht niet op het spel zetten.
We hopen op begrip van alle ouders voor deze maatregelen. Ook zonder toeschouwers zullen de trainers hun best doen om hun kinderen om veilig en met veel plezier te leren schaatsen!


Geen opmerkingen: