zondag 20 december 2020

Een Kerstlied in proza

 
Eén van de bekendste werken van de Engelse schrijver Charles Dickens is "Een Kerstlied in proza", ook wel bekend onder de titel "Een Kerstvertelling".


Het verhaal gaat over een oude verbitterde vrek, die in de nacht voor Kerstmis in zijn dromen bezocht wordt door een drietal geesten. Hem worden de Kerstdagen uit het verleden, het heden en de toekomst getoond. Deze liet hem zijn grafsteen zien: die van een oude schraper.

In deze Kerstnacht kwam Ebenezer Scrooge tot inkeer en werd hij weer de royale, zachtaardige man, die hij was voor de dood van zijn zus.

Dit hartverwarmende verhaal schoot me meteen te binnen, toen ik het volgende krantenbericht onder ogen kreeg. Als u op de afbeelding drukt, wordt deze vergroot.

Daar je in de dagen voor Kerstmis kunt verwachten, dat er zondaars zijn, die tot inkeer komen, las ik het artikel een paar maal grondig. Want bij Nieuw Elan word je nog wel eens voor onaangename verrassingen geplaatst. 
Deze achterdocht bleek niet geheel onterecht. Wethouder Gert-Jan Schotanus van Sport doet onderzoek naar een mobiele 400-meterbaan in Alphen aan den Rijn. Daar zal ongetwijfeld een goedbetaald adviesbureau aan te pas komen. Als zij een pen ter hand nemen, ben je al gauw een ton lichter.


Adviesbureau Breed kan het veel sneller en stukken goedkoper. Op maandag 22 oktober 2018 heb ik de berekening namelijk al op een presenteerblaadje aangereikt. Het is te lezen onder de kop Een mobiele 400-meter indoorschaatsbaan.
Ik citeer: De kosten van de mobiele kunstijsbaan van Rotterdam zijn namelijk bekend. De investering is 3,5 miljoen euro, dus 5 x zoveel als de EENMALIGE bijdrage, die van de gemeente Alphen gevraagd wordt. Daar bovenop  komt elk jaar een bedrag aan kosten van circa 8 ton. Uitgaande van 35 jaar, de geschatte gemiddelde levensduur van de nieuwe IJshal in Leiden, kom ik dan uit op een bedrag van 31,5 miljoen voor de mobiele kunstijsbaan in Alphen.
 
Nu lopen er in Nederland heel wat wethouders rond, die rondbazuinen, dat ze zo goed op het geld passen, maar die tegelijkertijd miljoenen per jaar verkwisten met overbodige onderzoeken bij externe adviesbureaus.
Adviesbureau Breed doet daar niet aan mee. Dit advies is namelijk geheel gratis. Er is slecht één voorwaarde aan verbonden. Geef het uitgespaarde geld geoormerkt aan de ijsclubs in de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij kunnen daarmee extra ijs huren in de Leidse IJshal.

Op deze manier kan wethouder Schotanus de schaatsers een klein beetje genoegdoening geven voor de schandalige wijze, waarop hij en zijn partij Nieuw Elan de schaatsers in 2018 in de kou hebben laten staan.

Wellicht dan hij dan in de Kerstnacht niet door geesten bezocht wordt....

Geen opmerkingen: