woensdag 4 september 2019

Sportnota

In het Leidsch Dagblad stond een artikel onder de kop "Stichting Topsport Leiden en LSF zetten grote vraagtekens bij sportnota". Ik ben dan meteen klaarwakker. Ik ging thuis meteen naar de site van de Gemeenteraad van Leiden en scrolde daar door naar de commissie voor Onderwijs en Samenleving, waar Sport onder valt.
Daar vond ik onder punt 7 Beleidskader "Sport en Gezondheid 2019-2023", de sportnota. Uiteraard heb ik deze doorgelezen. Voor de schaatsers staat op pagina 4/5 een interessant lijstje met de bedragen voor de investeringen in 3 sportaccommodaties voor een totaalbedrag van € 57.506.501.
Voor het Combibad is € 18.328.081 uitgetrokken, voor de nieuwe IJshal € 16.910.000 en voor het Indoorsportcentrum € 22.268.420.
Zeg maar eens, dat de huidige Gemeenteraad van Leiden niets voor de sport over heeft!
Voor de goede orde heb ik nog even gekeken naar de commissievergadering voor Onderwijs en Sport van 10 januari 2019.  Het bedrag van € 16.910.000 is terug te vinden op pagina 17/23 van Uitvoeringsbesluit IJshal De Vliet Leiden.
Wat dat aangaat is de Gemeente Leiden nog steeds consistent.

Geen opmerkingen: