zaterdag 25 december 2021

Willem Alexander Kinderziekenhuis

Majesteit,

U zult waarschijnlijk onaangenaam verrast zijn, dat één uwer dienaren, de minister van Volksgezondheid, de euvele moed heeft om in de nadagen van zijn demissionaire ministerschap het hart te halen uit een naar u vernoemd ziekenhuis in uw voormalige woonplaats, het prachtige Leiden. De minister is voornemens om de afdeling Kinderhartchirurgie uit het Willem Alexander Kinderziekenhuis weg te bezuinigen, ook al zal hij daar ongetwijfeld andere bewoordingen voor gebruiken.

Nu heeft het ministerie van Volksgezondheid in de loop der jaren een reputatie opgebouwd aan blunders van kaliber. In de jaren '80 van de vorige eeuw is één van de faculteiten Tandheelkunde in zijn geheel wegbezuinigd. Deskundigen waarschuwden toen al, dat hierdoor op termijn een tekort aan tandartsen zou ontstaan. Aldus geschiedde, zodat het zoeken naar een nieuwe tandarts net zo moeilijk is als die naar een betaalbaar huurhuis.
Dat ons Koninkrijk der Nederlanden nu de zwaarste lockdown van Europa heeft, is mede te danken aan hettekort aan intensive carebedden in de ziekenhuizen. Dit tekort is ontstaan door jaren van bezuinigen op de ziekenhuizen. In België, toch een redelijk vergelijkbaar land, zijn per hoofd van de bevolking tweemaal zoveel IC-bedden beschikbaar. Het paniekvoetbal bij de aanpak van de coronapandemie is voor een flink deel terug te voeren op de gevolgen van vele jaren van bezuinigingen.

Nu trouwens nog, majesteit, want het LUMC moest in 2021 ruim 5 miljoen euro bezuinigen. Weet u nog, hoe heel Nederland vorig jaar luidapplaudisseerde voor de zorgmedewerkers? En daarna is er minder geld beschikbaar voor hen. Snapt u dat? Ik in ieder geval niet.
Johan Cruijff zou zeggen: “Van applaus kun je geen brood kopen.”

En dan nu weer dit onbegrijpelijke voorstel om de helft van de 4 centra in Nederland voor kinderhartchirurgie te sluiten. Als kind leerde ik al, dat je nooit alle eieren in één mandje moest doen. Je maakt je dan zeer kwetsbaar. De kans bestaat, dat je er nog maar eentje over hebt als de andere door onvoorziene omstandigheden uitvalt.
Daarnaast, majesteit, is het onbegrijpelijk, dat een afdeling, die tot de Europese top behoort, de deuren moet sluiten door een beslissing van een op het gebied van planning niet bepaald imponerend ministerie, en die nadelige gevolgen heeft voor de andere specialismen in het in 2021 heropende Willem Alexander Kinderziekenhuis.

Majesteit, uw eigen dochter heeft in het LUMC gelegen, dus uit eigen ervaring weet u, dat de medici daar werk op topniveau afleveren en dat de verzorging daar goed is. De paar keer, dat ik daar als lopend patiënt ben geweest, heb ik dat ook mogen ervaren.

In oktober jongstleden heb ik in het kader van een sponsoractie van de Leiden Marathon het bedrag van € 421,95gedoneerd aan het WAKZ. Als de minister van Volksgezondheid zijn plan doorzet, is dit weggegooid geld geworden. Een veelvoud van dit voor de meeste van uw onderdanen toch niet onaardige bedrag gaat dan structureel verloren.

Majesteit, formeel zijn ministers dienaren van de troon. Derhalve verzoek ik u om de minister van Volksgezondheid op het matje te roepen en hem dit dwaze plan in te laten trekken.

Hoogachtend,
Uw sportieve onderdaan
Bert Breed


P.S.
Ik verzoek u om dit ook mede te ondertekenen!

Geen opmerkingen: