dinsdag 27 augustus 2019

Investeringen in infrastructuur

In juni werd bekend, dat de aanbesteding voor het sportcomplex met daarin zwembad "De Vliet" en de Leidse IJshal mislukt was, doordat geen enkele aannemer het voor het gereserveerde bedrag wilde bouwen.
Het ziet er zodoende naar uit, dat we een jaar langer aan de Vondellaan zullen schaatsen. Op zich ook geen ramp, zolang de oude "Ton Menken IJsbaan" maar door de milieukeuring komt. In het technisch vernuft van ijsmeester Jan van Rijn heb ik alle vertrouwen.
Voorkomen moet worden, dat de voorgenomen nieuwbouw eindigt in een drama zoals in Hoogeveen.
Daar de gemeenteraad van Leiden op 24 januari 2019 vrijwel unaniem gekozen heeft voor een 250-meterbaan geeft aan, dat de schaatssport veel goodwill heeft gekweekt onder de lokale politici.
Vraag is nu: waar komt dat extra geld voor "De Vliet" vandaan.
Welnu, ik zie een goede mogelijkheid, nu het kabinet -Rutte vorige week heeft besloten om vele miljarden uit te trekken voor het stimuleren van de economie en dat in te zetten in de infrastructuur.
Naar mijn bescheiden mening valt een regionale voorziening als een 250-meterbaan wel degelijk onder de infrastructuur. En als we er in slagen om een energieneutraal complex van ijsbaan en zwembaan van de grond te tillen, is er ook nog eens sprake van een innovatie, die geheel past in het streven naar duurzaamheid. Zowel de Leidse, de Zuid-Hollandse als de landelijke politiek staat hierachter.
We moeten verder kijken dan de waan van de dag. De kost gaat voor de baat uit. Als Leiden er in slaagt om een energieneutrale kunstijsbaan te laten bouwen, dan is er natuurlijk sprake van een mooi exportproduct. Derhalve verzoek ik wethouder Paul Dirkse en andere leden van het college van Burgemeester en Wethouders en van de Gemeenteraad van Leiden om contact op te nemen met hun partijgenoten in Den Haag en er voor te zorgen, dat er geld vrij komt uit de miljarden voor deze investering in infrastructuur.
In het kabinet en in de Eerste en Tweede Kamer zitten genoeg leden met een Leids "verleden"!

Geen opmerkingen: