woensdag 16 augustus 2023

Nuchter

Je kon er op wachten. Na de fietsvakantie langs de Waddenzee met "De Luchtfietsers" was ik een kleine 2 kilo lichter en in bloedvorm. 

Een uitnodiging voor een dopingcontrole kon dan ook niet uitblijven. De condities waaronder waren echter van twijfelachtig allooi. 
Ik citeer: "Voor dit bloedonderzoek moet u nuchter zijn. U mag minimaal 10 uur voorafgaand aan de bloedafname niet eten of drinken (water, koffie en thee mogen wel, mits zonder suiker en melk), niet roken, geen kauwgom of snoep gebruiken."
Kortom, nuchter was ook echt nuchter. Temeer, daar ik pas om kwart voor 9 aan de beurt was en om 7 uur al wakker.

De prik werd snel gezet en een drietal buisjes verder was het voorwerk voor het onderzoek klaar. Met een knorrende maag fietste ik de kilometer naar huis, waar ik snel een banaan at. Overbodig om te zeggen, dat mijn vrouw al ontbeten had.
Over 2 weken krijg ik de uitslag te horen. Ik weet bij voorbaat al, dat de dopingcontrole positief uit zal vallen. Ik gebruik immers hydrochloorthiazide, een stof, die voorkomt op de dopinglijst.
Ik blijf er echter nuchter onder. Ik beschik over een medisch attest.

Geen opmerkingen: