vrijdag 9 april 2021

De lange weg van Vondellaan naar Voorschoterweg

Hemelsbreed is de afstand tussen de Vondellaan en de Voorschoterweg ongeveer 3 kilometer. Desondanks was de weg er naartoe een lange, lange weg met veel kronkels en obstakels. 

Eind 2004 ben ik betrokken geraakt bij het behoud van de Leidse IJshal. In 2005 werd ik samen met Frank Steenkamp gevraagd om bij de Gemeenteraad van Leiden hiervoor te gaan lobbyen. Nu ben ik een man van de lange adem, maar ik kon niet bevroeden, hoe lang de weg zou gaan worden.

In december 2012 leek het succes te hebben. De Leidse Gemeenteraad trok 4 miljoen euro uit om de voormalige Ton Menken IJsbaan helemaal op te knappen. Dat liep stuk op het gebrek aan medewerking van de kant van de eigenaar van het pand, waarin de IJshal is gevestigd.
Ruim 3 jaar later kwam er een ander plan op tafel. Er zou bij zwembad "De Vliet" een nieuwe kunstijsbaan gebouwd worden. Met de warmte, die vrijkomt bij de koeling van het ijs, zou het water van het nieuwe overdekt zwembad verwarmd worden. Op 5 juli 2016 werd dit plan unaniem aangenomen.

Helaas maakte kersverse sportwethouder Paul Dirkse een beginnersfout. Dit ging niet geheel onopgemerkt voorbij.

Tal van acties werden georganiseerd om het tij te keren. Dit had tot gevolg, dat op 23 februari 2018 het besluit van anderhalf jaar eerder in de Gemeenteraad als hamerstuk opnieuw werd bevestigd: Leiden bouwt een 250-meterbaan! Alleen indien de omliggende gemeenten mee zouden betalen, kwam er een 333-meterbaan.

De acties werden onder de noemer 333m.nl verplaatst naar de omliggende gemeenten, waarbij na steun uit Zoeterwoude, Leiderdorp, Teylingen en Kaag en Braassem de grote gemeenten Katwijk en Alphen aan den Rijn cruciaal waren. Beide laatstgenoemden haakten af.
In januari 2019 klonk het "It giet oan!" voor de 250-meterbaan. De vreugde was van korte duur, want nog geen half jaar later mislukte de aanbesteding. De lange weg van Vondellaan naar Voorschoterweg bleek langer dan gedacht.

Het was uithuilen en opnieuw beginnen en vorige maand kon sportwethouder Paul Dirkse bekend maken, dat er een aannemer was begonnen om de Leidse Sportboulevard te gaan bouwen.

Na de Commissievergadering was al duidelijk, hoe de vlag erbij hing. Alleen de VVD zou tegen het voorstel van het College van Burgemeester & Wethouders gaan stemmen.
Gisteren heb ik de hele avond achter de computer gezeten om de beslissende Gemeenteraadsvergadering te kunnen volgen. Het was een lange zit. De eerste schermutselingen volgden al, toen de VVD zich bij het agendapunt over het referendum over het Roomburgerpark plompverloren "de Sportpartij van Leiden" noemde.

Dat bleek bij agendapunt 15, toen VVD-fractieleidster Dorien Verbree zich uitsprak tegen de bouw van de nieuwe IJshal, terwijl ze eveneens zei, dat de VVD "Sportpartij" was. Je moet maar durven!

Leiden Participeert was voor, maar diende nog wel een motie in, om extra voorzieningen aan te brengen om het nieuwe sportcomplex coronaproof te maken. Deze motie zou met slechts 1 stem voor worden verworpen.
CDA, GroenLinks, PvdA, SP, PvdD, ChristenUnie, D66 en Partij Sleutelstad gaven aan, dat zij zich volmondig achter het plan voor een bijna energieneutraal sportgebouw zouden scharen.
De gehele Gemeenteraadsvergadering is te zien en te beluisteren op https://leiden.notubiz.nl/vergadering/808352/Gemeenteraad%2008-04-2021
Agendapunt 15 over Combibad en IJshal "De Vliet" begint op 4.05.50.
De stemming was overduidelijk: 30 gemeenteraadsleden stemden voor en 7 tegen. Daar de VVD 6 zetels heeft, heeft er 1 ander raadslid tegengestemd. Leiden Participeert na de afgewezen motie?

Bij deze onze hartelijke dank aan het overgrote deel van de Gemeenteraad. Sportwethouder Paul Dirkse behaalde de grootste politieke overwinning van zijn leven. Ik feliciteer ik hem hartelijk en namens alle schaatsers wil ik hem hierbij bedanken, voor het vele werk, dat hij verzet heeft om ervoor te zorgen, dat wij kunnen blijven schaatsen in Leiden.


Dat geldt ook voor voorzitter Jos Arts en secretaris Willem van Vliet van Stichting IJshal Leiden, die als vrijwilliger eveneens bergen werk verzet hebben. Ook hen wil ik hierbij openlijk namens alle schaatsers uit de Leidse regio bedanken.

Succes kent vele vaders, maar zij zijn dat zeer zeker!

Geen opmerkingen: